Как составить исковое заявление в суд на бывшего мужа?

Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

Как составить исковое заявление в суд на бывшего мужа?

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка в 2017 году. На примере показано, как составлять иск в суд на взыскание алиментов на ребенка в том случае, когда родители оформили развод.

В образце показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) и в твердой денежной сумме. Какой из данных способов выбрать вам — решаете вы. Но как правило в твердой денежной сумме взыскиваются алименты в том случае, когда второй родитель имеет непостоянный заработок или часто меняет работу.

Пример искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІННмісце реєстрації та проживання:повна адреса та поштовий індекс,номер та серія паспорту

засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментних платежів на утримання дитини

__________ року я, ПІБ, ________ року народження, зареєструвала шлюб з відповідачем – ПІБ, ____ року народження, що підтверджується свідоцтвом про укладення шлюбу _(серія)_ № ____ від _____ , виданим відділом державної реєстрації актів цивільного стану по м. ____ міськрайонного управління юстиції ____ області, актовий запис № ____ .

Від шлюбу ми маємо неповнолітню дитину – ПІБ, ____ року народження.

Шлюб між нами розірвано _______ року.

Если брак между сторонами расторгнут, то обязательно указываем об этом и прилагаем копию соответствующего решения суда.

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання.

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Але з ______ року відповідач перестав допомагати мені утримувати нашу неповнолітню дитину.

Необходимо указать время, начиная с которого ответчик перестал содержать ребенка.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске и просим взыскать алименты в твердой денежной сумме:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає  розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 150, 180-184 СК України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

ПРОШУ:

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копії свідоцтва про шлюб – 2 екз.
 2. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 3. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 4. Копії паспорту – 2 екз.
 5. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 6. Копії рішення суду про розірвання шлюбу — 2 екз.
 7. Копія позовної заяви

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2017 р.       __(підпис)__ ПІБ

PinterestStumbleUpon

Источник: https://prosto-alimenty.com/obrazets-iska-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka/

Исковое заявление о выписке бывшего мужа из своей собственности | Юридический блог

Как составить исковое заявление в суд на бывшего мужа?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Исковое заявление о выписке бывшего мужа из своей собственности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Суд обяжет ГУВМ (ранее — УФМС) выписать экс-супруга. Для его непосредственного выселения получите в суде исполнительный лист и предъявите его судебным приставам по месту проживания выселяемого лица.

В силу п. 1 ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у ответчика права пользования жилым помещением он обязан освободить квартиру (прекратить пользоваться). Если в установленный срок он не освобождает квартиру, то подлежит выселению по моему требованию на основании решения суда.

Где и как выписать бывшего мужа из квартиры

Если человек не хочет менять место регистрации, а его выписывают принудительно, нужны доказательства того, что права гражданина не нарушаются. Этим вопросом и занимается суд.

Если сотрудники паспортного стола отказывают проводить процедуру, аргументируя это тем, что вы должны лично поехать сняться с регистрации и подать необходимые документы на новом месте, то вы имеете полное право оспорить данные действия, которые в этом случае будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации.

Договор, на основании которого человек получил право проживать в квартире, признали недействительным, признан прекратившим свое действие. Подобное касается и договоров купли-продажи дарения, иных сделок. Если супруга хочет выписать своего мужа из квартиры, но он является ответственным квартиросъемщиком, то могут выписать и всю семью, а не только мужа.

Как составить исковое заявление о выписки бывшего супруга из квартиры?

Название искового заявления зависит от ситуации. Если бывший муж не проживает в квартире, то нужно составить исковое заявление о прекращении права пользования жилым помещением. Если проживает, то заявление о прекращении права пользования жилым помещением и выселении. Если не въезжал в квартиру и не жил в ней ни одного дня – о признании не приобретшим права пользования жилым помещением.

https://www.youtube.com/watch?v=_LMD9-poH9Y

Это основная причина, по которой обращаются в судебные органы с исковыми заявлениями, с просьбой признать вторую половину как утратившую право на совместное проживание в квартире.

Иные районные суды не могут принимать к рассмотрению иски о выселении (если район регистрации жилья и судебного органа разнятся).

Прописка или регистрация во многом является формальностью и дает прав на жилье, а скорее применяется для учета граждан и упорядоченного получения ими государственных услуг.

В заявлении необходимо указать свои паспортные данные, а также информацию об ответчике. Обозначить адрес квартиры и причины, по которым ответчик должен быть выписан из вашей жилплощади. Такое же исковое заявление (как в образце) пишется и для выписки человека из частного дома. Только необходимо дополнительно указать, что к заявлению прилагается домовая книга.

В отношении искового заявления по поводу выселения таким периодом считается момент окончания права проживания на занимаемой жилплощади (окончание соглашения найма, прекращение семейных отношений и т.п.).

Иск по поводу выселения с жилплощади является документом, в котором лицо, обладающее правом собственности на эту недвижимость, мотивированно и на законных основаниях просит суд прекратить право пользования жилым помещением и вселить «нежелательного» жильца.

Если документ составлен без ошибок, подобраны подходящие документы для обоснования предъявленных требований, и с иском обратилось надлежащее лицо, его изучат в течение пяти дней, а затем назначат дату заседания. Об этом дополнительно информируют все стороны разбирательства. При наличии ошибок ходатайство вернут для исправления, либо откажут в рассмотрении дела по существу.

Услуги адвоката по делам о выписке из квартиры

Приватизированная, то есть переданная в собственность квартира, и ее собственник вправе поступать так, как ему хочется, в том числе прописывать и выписывать проживающих в ней людей. Но есть и некоторые ограничения на выписку и наоборот, простота процедуры. Что следует предпринять в каждом конкретном случае?

Какие права имеет гражданин проживающий, но не учавствующий в приватизации? Может ли он прописать несовершеннолетних детей, супругу? ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС…

Само проживание, как и право на это вне зависимости от вида недвижимости (квартира, частный дом) можно оспорить посредством подачи иска о выселении в суд. Законодательством предусмотрено ряд оснований, благодаря которым допустимо выселение с занимаемых квадратных метров на законных основаниях (решение/постановление суда).

В рамках платных консультаций правовая помощь оказывается с учетом всех Ваших правовых нюансов и представленных Вами документов.

Для того чтобы обратиться в судебную инстанцию необходимо максимально корректно составить исковые требования: они должны неукоснительно соответствовать действующему гражданско-процессуальному законодательству.

При добровольной выписке проблем обычно ни у кого не возникает. Процедура осуществляется через отделение Федеральной миграционной службы по месту нахождения квартиры, с заполнением бланка и при наличии личного паспорта заявителя.

Также вопрос выписки из жилплощади возникает при разводе, когда один из супругов является собственником жилого помещения, а другому в этом случае придется съехать добровольно или в принудительном порядке.

Данный вопрос не только сложнее обосновать. Стоит иметь в виду тот факт, что выписка ребенка возможна, только если имеется равноценное альтернативное жилье.

Затем излагаются обстоятельства, говоря проще, история как человек был прописан, какие появились основания его выписать.

Если бывший муж после развода, не являясь собственником квартиры, отказывается выписываться или просто игнорирует, то собственникам нужно обратиться в суд и подать исковое заявление о прекращении прав пользования жилым помещением. Далее нужно будет посещать судебные заседания и в них пытаться выписать бывшего мужа.

https://www.youtube.com/watch?v=IsioYWrzNac

Объяснение — прописка бывшего мужа нарушает права собственников свободно пользоваться квартирой, и собственники имеют право требовать устранения этих нарушений.
Поскольку между мной и ответчиком, моим бывшим мужем, семейные отношения прекращены, то право пользования жилым помещением — принадлежащей мне указанной квартирой по адресу: ____________________ — за ответчиком не сохраняется.

Даже если объект недвижимости официально принадлежит гражданину, выписать его можно, но только после того, как суд вынесет соответствующее решение. Иным способом провести процедуру нельзя, хотя есть ряд досудебных мероприятий, которые стоит организовать.

В некоторых случаях сняться с регистрационного учета можно удаленно, обратившись к миграционной службе. Для этого составляется соответствующее письмо, которое надо направить по почте. Если же согласия квартиросъемщика на выписку получить не удалось, придется собирать достаточные основания и обращаться в суд. Иначе возникнут сложности с продажей квартиры и при совершении других сделок с ней.

Исковое заявление о выписке из квартиры

Присутствие самого лица, которого снимают с регистрационного учета, не требуется. На всю процедуру уйдет несколько дней. Точные сроки будут зависеть от самого обратившегося.

На практике встречаются и иные ситуации, когда собственник желает выселить из своей квартиры «лишних» жильцов.

То есть если ваш сосед по квартире постоянно нарушает ваш покой драками или разгульными действиями, то нужно подать жалобу собственнику – муниципалитету, с просьбой о вынесении в отношении него строгого предупреждения.

К иску следует приложить документы, предусмотренные статьями 131-132 ГК РФ: ксерокопию свидетельства о праве собственности на жилплощадь, ксерокопию свидетельства о разводе, справку о зарегистрированных в квартире лицах (включая экс-мужа), квитанцию о внесении госпошлины.

Оформляем иск о выписке из квартиры

Обращаем внимание, что указанные телефоны принадлежат адвокатам и не предназначены для бесплатных консультаций!

ПРОШУ:

 1. Признать ответчика (Ф. И. О.) утратившим права пользования квартирой, которая находится по адресу: (написать адрес).
 2. Обязать Федеральную миграционную службу (указать отделение по месту прописки) снять с регистрации ответчика (Ф. И. О.) из квартиры, находящейся по адресу: (написать адрес).

Вопросами регистрации, постановки, снятия с неё занимается миграционная служба, поэтому в делах, где есть вопрос, снять человека с регистрации, всегда присутствует ФМС.

Когда мирно решить вопрос со снятием гражданина с регистрации владельцу квартиры никак не удаётся, разумеется, неприятный момент необходимо устранять через суд. А для этого, помимо собранной аргументирующей доказательной документальной базы, нужно правильно и грамотно составить само исковое заявление.

Исковое заявления в суд о выписке бывшего члена семьи

Процесс регистрации по месту жительства предполагает, что государственный орган фиксирует фактическое местонахождение определенного гражданина, делая об этом соответствующую запись в базе учета.

В свою очередь, выписка предполагает удаление записи о прописке или смене адреса регистрации. Соответственно, право пользования квартирой у выписанного гражданина пропадает.

К сожалению, нередко складываются обстоятельства, когда жильца из жилого помещения приходится выселять против его воли.

По статистике мы выигрываем в суде 84% дел по выписке и работаем в этой сфере с 2008 года. Мы внимательно ознакомимся с вашей ситуацией и найдём решение для выписки бывшего мужа, исходя из нашего большого опыта. Мы всё возьмёт на себя — составим грамотное исковое заявление, соберём все необходимые документы и подадим их в суд.

Для того чтобы подать заявление на выписку из квартиры зарегистрированного там гражданина, необходимо придерживаться законодательных норм и правил. К таковым, например, относится требование составить исковое прошение в количестве участников разбирательства, плюс один экземпляр обязательно оставляет у себя суд.

Решением мирового судьи судебного участка № ___ района ______ г. ________ брак между мной и ответчиком расторгнут (копия свидетельства о расторжении брака прилагается).

Источник: https://puffpoint.ru/pravila-torgovli/17558-iskovoe-zayavlenie-o-vypiske-byvshego-muzha-iz-svoey-sobstvennosti.html

Исковое заявление об алиментах на содержание супруга

Как составить исковое заявление в суд на бывшего мужа?

В законе закреплено право супруга, в том числе и бывшего, на получение содержания от своего мужа или жены, то есть возможность подать исковое заявление об алиментах на супруга в любое время. Это право является прямой реализацией обязанности супругов по взаимному содержанию.

Материальная поддержка чаще всего заключается в ведении семьей общего бюджета, в который каждый из них вкладывает заработанные деньги и каждый имеет право брать определенные суммы на личные расходы. В некоторых семьях общего бюджет нет, но более обеспеченный муж периодически предоставляет жене  определенные денежные суммы. 

Формы материальной поддержки бывают разнообразными, но зачастую такая помощь отсутствует. В этих случаях супругу приходится обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов на свое содержание.

Основания взыскания алиментов на супруга

Супруги могут договориться между собой и оказывать материальную поддержку добровольно или заключить соответствующее соглашение.

Обратите внимание: Соглашение об уплате алиментов

В случаях, когда прийти к мирному решению вопроса не удалось, подается исковое заявление о взыскании алиментов на супруга.

Важно: подать исковое заявление об алиментах на содержание супруга можно и в браке, не расторгая его.

Право на получение алиментов через суд будут иметь следующие супруги:

 • нетрудоспособный супруг нуждающийся в материальной поддержке. например пенсионер, у которого маленькая пенсия. 
 • беременная жена, а также жена до достижения общим ребенком возраста 3 лет.
 • неработающие муж или жена занятые уходом за общим ребенком-инвалидом.

Другие супруги, находясь в браке, права требовать через суд алименты на свое содержание  не имеют.

Основания взыскания алиментов на бывшего супруга

После расторжения брака у некоторых категорий супругов остается право требовать от бывших алименты на свое содержание.

Безусловным правом требовать алименты имеют бывшие жены, забеременевшие или родившие ребенка от своего мужа. Право на получение алиментов этими женщинами сохраняется до достижения ребенком 3 лет. Обязательным основанием является происхождение ребенка от ответчика.

Бывшая жена имеет право на получение алиментов от супруга в случае, если беременность наступила в браке, а общий ребенок родился не позднее 300 дней со дня прекращения брака. Именно в этих случаях отцовство супруга предполагается, пока не доказано иное.

Если у отца есть сомнения в происхождении ребенка он вправе оспорить отцовство в суде.

Может пригодиться: исковое заявление об оспаривании отцовства

Кроме этого бывший супруг вправе подать исковое заявление о взыскании алиментов на свое содержание в случае совпадения нуждаемости в посторонней помощи со следующими факторами:

 • бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или общим ребенком — инвалидом с детства I группы. Для того, чтобы получать алименты по указанному основанию, необходимо наступление инвалидности общего ребенка в возрасте до 18 лет или признание ребенка инвалидом с детства I группы после достижения им совершеннолетия, а также нуждаемость бывшего супруга. При этом причины и момент наступления инвалидности ребенка на возможность взыскания алиментов не влияют. Алименты могут быть взысканы и в случае, если инвалидность ребенка наступила после расторжения брака. Взыскатель должен самостоятельно осуществлять уход за таким ребенком, помещение ребенка в специализированное учреждение является основанием для прекращения взыскания.
 • нетрудоспособный бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение одного года с момента расторжения брака. В данном случае имеется в виду нетрудоспособность, которая возникла вследствие инвалидности, или в связи с достижением супругом пенсионного возраста (для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет). При решении вопроса о взыскании алиментов по данному основанию суд будет учитывать причины возникновения инвалидности.
 • супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Данное обстоятельство вытекает из предыдущего основания взыскания алиментов. Она введена в закон с целью защиты прав супруга, занимавшегося домашним хозяйством в период брачных отношений и не имевшего самостоятельных доходов, что повлияет на размер его пенсии. Основания выхода на пенсию и возраст, в котором нуждающийся супруг вышел на такую пенсию, правового значения не имеют. В законе не указано, что имеется ввиду под словами «состояли в браке длительное время». Представляется, что в каждом конкретном случае суд будет устанавливать это обстоятельство по фактическим данным. Исходя из судебной практики, длительным считается брак, который продолжался больше десяти лет.

Освобождение от алиментных обязательств супруга (бывшего супруга)

Суд освобождает одного супруга от обязанности содержать другого, то есть по исковому заявлению о взыскании алиментов на супруга будет вынесено решение об отказе в удовлетворении требований, если:

 • супруг, нуждающийся в помощи, стал нетрудоспособным вследствие злоупотребления спиртными напитками, употребления наркотиков либо в результате совершения умышленного преступления. Указанные обстоятельства должны подтверждаются официальными документами, содержащими причины получения травмы или заболевания.
 • брак между супругами длился непродолжительное время. Четких критериев, по которым срок пребывания супругов в браке можно назвать непродолжительным, нет. Во внимание нужно принять возраст супругов, время их совместного проживания и другие факты. В судебном практике к непродолжительным обычно относят браки сроком до 5 лет, при этом всегда признают непродолжительным брак сроком до 1 года. При существовании брака от 1 года до 5 лет целесообразно ограничение алиментной обязанности сроком существования брака.
 • супруг, требующий алиментов, вел себя в семье недостойно. К недостойному поведению можно отнести случаи, когда супруг тратил семейные средства не в интересах семьи, не занимался воспитанием детей, длительное время не хотел работать, издевался над другими членами семьи, совершал другие недостойные поступки или преступление в отношении супруги.

Как составить исковое заявление об алиментах на супруга

Составить исковое заявление об алиментах на свое содержание могут жена или муж, в том числе бывшие, если у них есть право их требовать. В исковом заявлении заявлении об алиментах на содержание супруга обязательно указываются основания для предъявления иска в суд, описывается материальное положение сторон и обосновывается размер алиментов, подлежащих взысканию.

Может пригодиться: Размер алиментов на содержание супруга

Главным при составлении заявления является указание действительных, правдивых сведений о сложившихся отношениях и материальном положении супругов.

Например, жене не стоит преувеличивать доходы бывшего мужа, ссылаясь на полное отсутствие собственных доходов. если они есть. В суде нужно будет подтвердить все свои доводы при помощи доказательств, представив письменные документы.

Поэтому недостоверные сведения могут сыграть и против стороны, необоснованно заявившей исковые требования.

Если нет возможности представить в суд документы. подтверждающие доходы ответчика, следует заявить ходатайство об их истребовании, например, с места его работы.

Может пригодиться: Ходатайство об истребовании доказательств

Подача и рассмотрение искового заявления о взыскании алиментов на жену (мужа)

Исковое заявление об алиментах на содержание жены или мужа подается мировому судье по месту жительства ответчика. Если ответчик проживает в другом городе, исковое заявление можно отправить по почте, даже просить рассмотреть дело в отсутствие истца, при невозможности выезда. 

Обратите внимание: Заявление о рассмотрение дела в отсутствии истца

При рассмотрении дела мировой судья будет исследовать документы, подтверждающие материальное положение и истца и ответчика, поэтому истцу их лучше подготовить заранее. 

Срок рассмотрения таких дел мировым судьей составляют 1 месяц со дня подачи заявления. В это период проводится подготовка по делу и судебное разбирательство. Как видите сроки очень ограничены и от представления доказательств сторонами зависит качество рассмотрения дела. 

Алименты взыскиваются ежемесячно равными платежами. Сумма может быть проиндексирована. Истец освобожден от уплаты госпошлины при подаче иска о взыскании алиментов на содержание супруга.

Образец искового заявления об алиментах на содержание жены

Перед использованием образца иска рекомендуем ознакомиться с основными правилами составления искового заявления.

Мировому судье судебного участка № _____ по городу_____________ Истец: _______________________ (ФИО полностью, адрес) Ответчик: _____________________(ФИО полностью, адрес)

Исковое заявление об алиментах на содержание жены

«___»_________ ____ г. я и _________ (ФИО ответчика) вступили в брак. Проживаем совместно по адресу _________ (если супруги проживают раздельно, указать период и причины).

Муж имеет стабильный постоянный доход, в среднем ежемесячно в размере _______ руб. Денежные средства, получаемые супругом, тратятся им только на его личные нужды, общего семейного бюджета у нас нет с _________ (указать, с какого периода нет общего совместного бюджета, причины этого).

Я не имею возможности обеспечить себя самостоятельно, поскольку родила ребенка _________ (ФИО и дата рождения ребенка), нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Мои доходы состоят из _________ (указать источники дохода истца) и составляют _______ руб. ежемесячно. Мои необходимые ежемесячные расходы составляют в среднем _______ руб., которые необходимо тратить на _________ (указать необходимые расходы истца на питание, одежду, лекарства, жилье и другое). Мне постоянно не хватает _______ руб. в месяц.

Муж знает о моем трудном материальном положении, однако никаких мер не предпринимает. Мои просьбы о предоставлении материального содержания в добровольном порядке проигнорированы. Попытки договориться мирно результата не дали. Свой отказ ответчик мотивирует тем, что _________ (указать причины отказа мужа оказывать материальную помощь добровольно).

Прожиточный минимум в _________ (наименование субъекта РФ, где проживает истец) составляет _______ руб., за ____ квартал ____ года. Указанный размер установлен на основании _________ (указать нормативный акт). С учетом материального положения сторон, размер содержания должен быть установлен в сумме ____ (указать размер в долях к прожиточному минимуму, например, ½ или 1,5 или 2).

С учетом возможного изменения потребительских цен в период взыскания алиментов по решению суда, необходимо определить механизм индексации взысканных судом алиментов в твердой денежной сумме, исходя из изменения размера прожиточного минимума.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 89, 91, 117 Семейного кодекса РФ, статьями 131—132 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

 1. Взыскать с _________ (ФИО мужа) в пользу _________ (ФИО жены)  ежемесячно алименты в твердой денежной сумме ____ (указать размер твердой денежной суммы в долях к прожиточному минимуму) на содержание супруга с «___»_________ ____ г. по «___»_________ ____ г.
 2. Установить, что взысканные судом алименты подлежат индексации исходя из изменения величины прожиточного минимума на территории  _________ (указать  субъект РФ или в целом по Российской Федерации).

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

 1. Копия искового заявления
 2. Копия свидетельства о заключении брака
 3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
 4. Документы, подтверждающие нуждаемость истца в получении содержания
 5. Документы, подтверждающие доходы истца
 6. Документы, подтверждающие размер доходов ответчика
 7. Документы, подтверждающие размер необходимого обеспечения истца
 8. Другие документы, подтверждающие основания искового заявления о взыскании алиментов на содержание супруга

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                   Подпись истца _______

Скачать образец: 

  Исковое заявление об алиментах на содержание супруга

  Исковое заявление об алиментах на содержание бывшего супруга

  Исковое заявление об алиментах на содержание жены

  Исковое заявление об алиментах на содержание мужа

  Исковое заявление об алиментах на содержание бывшей жены

  Исковое заявление об алиментах на содержание бывшего мужа

Вопросы по исковому заявлению об алиментах на супруга, бывшую жену или мужа

Могу ли я находясь в браке подать помимо алиментов и на своё содержание? В виде заявления на судебный приказ, а не исковым заявлением?

Алименты на содержание супруга можно взыскать и не расторгая брака. Взыскание возможно только путем подачи искового заявления, судебный приказ в этом случае не подойдет, поскольку имеется спор о праве. При оформлении заявления в тексте нужно указать всех лиц, получающих алименты от должника.

Мы жили гражданским браком, я забеременела и родила ребенка, а бывший муж отказался платить алименты. можно ли подать на свое содержание?

Алименты до 3 лет присуждаются только на супруга, то есть необходима официальная регистрация брака через ЗАГС. Если вы брак не регистрировали, то претендовать на алименты на свое содержание не можете. Сожительство и «гражданский брак» права на алименты не дает.

У бывшего мужа минимальный доход, он все отдает на ребенка от другого брака. Есть ли смысл подавать заявление на алименты на свое содержание?

Если бывшая жена нуждается в материальной помощи, в любом случае стоит подавать исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруга. Суд оценит материальное положение сторон и примет решение с учетом всех обстоятельств, учитывая реальные доходы и расходы.

Источник: https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-ob-alimentax-na-soderzhanie-supruga.html

Исковое заявление о выселении бывшего супруга из жилого помещения (образец) 2020

Как составить исковое заявление в суд на бывшего мужа?

/ Жилищные споры / Исковое заявление о выселении бывшего супруга из жилого помещения

Просмотров 662

Расторжение брака прекращает всякие родственные связи между бывшими супругами. Следовательно, изменяются их обязательства по отношению друг к другу. Сразу после развода собственник квартиры может потребовать, чтобы его бывший супруг выселился из жилого помещения (ст. 31 ЖК РФ).

Проще всего, если «родственник» съедет из квартиры самостоятельно. Однако если жилье не освобождается добровольно – один из супругов вправе прибегнуть к подаче искового заявления о выселении бывшего мужа (жены) из жилплощади. Наступит принудительный этап.

Как правильно составить исковое заявление в 2020 году, на что акцентировать внимание, в какой суд подавать запрос – об этом и не только вы узнаете из нашего материала.

Когда можно и когда нельзя выселить бывшего супруга?

Бракоразводный процесс сопровождается разделом имущества, определением судьбы детей, общих долгов и жилищных вопросов. Последние могут доставить уйму неприятностей, особенно если разводящиеся имеют взаимные претензии.

Выселение бывшего супруга – это право собственника жилого помещения. Указанные полномочия основаны на праве пользования, владения и распоряжения объектом недвижимости (ст. 209 ГК РФ).

Но бывают случаи, когда собственник не может выселить прежнего супруга через суд:

 1. Совместное имущество – если квартира куплена во время семейной жизни и принадлежит обоим супругам, они сохранят право на проживание независимо от обстоятельств.
 2. Пункт в брачном контракте – например, если молодожёны договорились, что в случае развода бывшая жена (муж) сохранят право на проживание в квартире.
 3. Алименты – если муж выплачивает алименты на жену и ребенка, суд повременит с выпиской экс-супруги. Более того, алиментоплательщика могут обязать найти новое жилье бывшему родственнику.
 4. Отказ от приватизации – если один супруг отказался от приватизации муниципальной квартиры в пользу другого, ему гарантируется право пожизненного проживания (Подробнее об этом в статье «Отказ от приватизации в пользу другого лица«).
 5. Муниципальная квартира – если бывший супруг считается членом семьи нанимателя, его выселение невозможно (п. 4 ст. 69 ЖК РФ). Следуя логике, квартиросъемщик будет иметь равные права с нанимателем квартиры: пользоваться комнатой, оплачивать коммуналку, претендовать на новое жилье в случае расселения… Действие ст. 31 ЖК РФ не применяется.

Отметим, что выселение из квартиры – это последствие прекращения права пользования жильем. Если такое право сохраняется, бывшему супругу придется подавать два иска или формировать требования в одно исковое производство.

Основанием для выселения разведенного супруга служит утрата права пользования жилым помещением. Нет смысла идти в суд, если человек согласен выселиться добровольно и без лишней волокиты. Но если бывший муж (жена) не хотят съезжать самостоятельно, собственник жилья имеет право прибегнуть к принудительному выселению через суд.

Узнать о порядке и особенностях процедуры вы можете в нашей статье «Выселение бывшего супруга из квартиры собственника«.

Как правильно составить иск о выселении бывшего супруга?

Итак, мы выяснили, что иск о выселении составляется в случае нежелания освобождать жилое помещение добровольно. При этом разведенный супруг должен утратить право пользования квартирой, иначе процесс выселения затянется.

Инструкция, как составить иск о выселении:

 • Тщательно продумать свои требования.
 • Найти готовый бланк и образец заполнения.
 • Сформулировать содержание иска.
 • Указать сведения обо всех участниках разбирательств.
 • Приложить документы.
 • Проставить дату и личную подпись (с расшифровкой).

Форма искового заявления о выселении бывшего супруга – простая, письменная. Желательно набирать текст с помощью компьютера. Тем самым, вы сможете исправить ошибки, если они возникнут при заполнении бланкового документа.

Написание иска от руки чревато неточностями, двусмысленным толкованием отдельных слов, помарками и порчей иска. Но если вы решили заполнить бланк собственноручно, используйте черную или синюю пасту. Будет выигрышно доверить составление иска квалифицированному специалисту.

На нашем сайте вы можете получить исчерпывающую информацию по поводу предстоящего выселения бывшего супруга. Обращайтесь – консультация юристов является бесплатной!

Образец искового заявления о выселении бывшего супруга 2020

Законодатель устанавливает четкие требования , форме и подаче исковых заявлений в суды первой инстанции.

иска о выселении бывшего мужа (жены):

 • наименование суда (районный – соответствие подсудности);
 • Ф.И.О., анкетные и паспортные данные об истце и ответчике + свидетелях, если требуется их участие;
 • основания для подачи искового заявления;
 • описание нарушений со стороны ответчика (например, утратил право пользования жилым помещением, но отказывается выселяться добровольно);
 • имелись ли попытки досудебного решения вопроса (направлялось ли уведомление);
 • обоснование позиции истца;
 • отсылка к нормативно-правовым актам;
 • видение ситуации заявителем;
 • обоснованное требование к суду – выселить утратившего право пользования жильем;
 • список приложений (документов);
 • дата и подпись истца.

Примерный образец искового заявления 2020 года вы можете скачать по ссылке ниже:

Соблюсти досудебный этап урегулирования спора поможет уведомление в адрес выселяемого бывшего члена семьи:

Госпошлина

Различают две разновидности исковых заявлений: имущественного и неимущественного характера. Государственный сбор за их подачу одинаковый – 300 рублей за одно требование (в нашем случае – выселение бывшего супруга из занимаемого им помещения).

Если нужно заявить не одно, а сразу два исковых требования — читайте, как это сделать в статье «Исковое заявление о выселении и снятии с регистрационного учета«.

Оплату можно произвести любым удобным способом. Например, через кассу в банке по заранее распечатанной платёжке. Кроме того, можно воспользоваться интернет-банкингом и терминалами оплаты.

Реквизиты берутся в канцелярии районного суда – их можно уточнить на стенде с информацией. Электронный вариант квитанции на оплату госпошлины находится на официальном сайте выбранного вами суда.

Правила подачи иска

Согласно правилам подсудности, дела о выселении граждан рассматривают суды первой инстанции. Обычно это районный или городской суд (ст. 24 ГПК РФ).

Выбор конкретного адреса суда зависит от места нахождения спорного имущества – квартиры, откуда планируется выселить бывшего супруга.

Существует три способа подать исковое заявление:

 • направить почтой заказным письмом (с описью вложений и обратным уведомлением);
 • доверить представителю – родственнику, юристу, представителю ООП;
 • передать лично.

Исковое заявление о выселении экс-супруга подается по месту жительства ответчика, т.е. по адресу нахождения недвижимости. Вместе с иском нужно передать документы и квитанцию об оплате госпошлины.

Регистрация исковых обращений в канцелярии – автоматическая. Затем заявление адресуется судье. Спустя 5 дней после подачи иска стороны получают извещения о проведении предварительных слушаний. Первое заседание проходит не раньше месяца с момента обращения истца. Если потребуется – суд назначит дополнительные слушания, после чего вынесет окончательное решение.

Возможно ли, что иск останется без движения? Да, нарушение правил подачи или составления документа приводит к отказу в рассмотрении дела.

Причины возврата иска обратно истцу:

 1. Районный суд уже выносил решение по данному делу (например, сохранил за бывшим супругом право на проживание в жилом помещении).
 2. Нарушение правил оформления искового заявления (ст. 131-132 ГПК РФ).
 3. Истец признан недееспособным лицом, а значит ему запрещается формировать самостоятельные обращения в суд.
 4. Нарушение подсудности дела (секретарь районного суда сообщит в уведомлении, в какой суд обратиться).

Таким образом, иск о выселении бывшего супруга подается в районный суд. Основанием выступает прекращение права пользования жилым помещением (как бывший родственник). Перед выселением разведенные супруги должны договориться полюбовно, а если это не поможет – наступает принудительный этап.

:

Источник: http://law-divorce.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vyselenii-byvshego-supruga-iz-zhilogo-pomeshheniya/

Юрист Адамович
Добавить комментарий